LondonRingback
LondonEmail Us
   Việt Nam English News & Media
Decoration

Trang trí đóng phần quan trọng cho bất cứ sự kiện nào - tạo ra khung cảnh ấn tượng từ ngay cái nhìn đầu tiên.

Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nên trang trí cái gì dùng vật liệu gi,  sao cho hiệu quả tiết kiệm cao mà vẫn đảm bảo sự cuốn hut ấn tượng.

LEOevent thiết kế và cung cấp cổng chào ấn tượng theo từng loại sự kiện cũng như san khấu, backdrop, banner, bóng bay, hoa, và khinh khí cầu...

RosesInterior of marquee