LondonRingback
LondonEmail Us
   Việt Nam English News & Media
Lighting

LEOevent có đầy đủ hệ thống ánh sáng từ đèn par, đèn moving.....cho tới đèn laze...để mang lại sự ấn tượng đáng nhớ cho party của bạn.

Các bạn có thể chỉ dùng ánh sáng của chúng tôi cho party của bạn. Hãy liên lạc để chúng tôi tư vấn và biết thêm chi tiết về giá cả của từng loại đèn.

MirrorballDancefloor in lights