LondonRingback
LondonEmail Us
   Việt Nam English News & Media
Themed Parties

Tổ chức sự kiện có chủ đề là một cách hoàn hảo để tạo ấn tượng cho khách của bạn - Từ việc thiết kế giấy mời và trang trí cho tới các hoạt động vui chơi giải trí sẽ tạo ra không chỉ sự thú vị - mà còn để lại ấn tượng cho khách của bạn.

Các sự kiện theo chủ đề mà LEOevent đã thực hiện như Xác ướp Ai cập, James Bond and Ocean Eleven.

LEOevent đảm bảo sẽ mang lại cho bạn một party hoàn hảo với chi phí hợp lý nhất.

Jack-o-Lanterns
Halloween Party