LondonRingback
LondonEmail Us
   Việt Nam English News & Media
Gala Dinners

Tổ chức hội nghị khách hàng hay nhân viên là phương thức hiệu quả nhất để cám ơn những đóng góp cho sự phát triển của công ty bạn. Dù bạn yêu cầu một địa điểm đơn giản, hay lộng lẫy - LEOevent đảm bảo sẽ tìm kiếm một nơi lý tưởng.

Chúng tôi sẽ tổ chức sắp xếp mọi thứ từ bàn ghế, trang trí và lựa chọn menu ăn uống - tới các hoạt động vui chơi giải trí ca múa nhạc- sao cho phù hợp với yêu cầu và chi phí của bạn.

Gala DinnerGala Dinner