LondonRingback
LondonEmail Us
   Việt Nam English News & Media
Conferences

LEOevent cung cấp toàn bộ từ A tới Z để bạn có được một seminar hoàn hảo. Từ việc cung cấp địa điểm, nơi ăn nghỉ và di chuyển tới các trang thiết bị âm thanh, màn hình, máy chiếu...Mọi chi tiết sẽ được kiểm soát và phối hợp bởi nhân viên có kinh nghiệm.

Nếu Seminar kéo dài qua nhiều ngày - các hoạt động xã hội, ăn uống, du lịch có thể được sắp xếp. Mục tiêu của chúng tôi là quan khách, đối tác sẽ được chăm sóc chu đáo trong thời gian diễn ra hội thảo.

Conference HallConference Hall