LondonRingback
LondonEmail Us
   Việt Nam English News & Media
Christmas Parties

Nếu bạn có ý định làm Xmas party ngay tại văn phòng hay địa điểm bên ngoài, LEOevent sẽ tổ chức cho bạn với sự hiệu quả chuyên nghiệp.

Chuyển thể văn phòng thành môi trường Party sống động rất hiệu quả về tiết kiệm chi phí bằng các Deco đơn giản nhưng tạo ấn tượng với bóng bay, ribbon và quầy ba lưu động. Bạn có thể gọi LEOevent để cung cấp toàn bộ hay từng phần trang thiết bị cho party của bạn. Hoặc LEOevent sẽ tổ chức toàn bộ để bạn có thể xả hơi và hưởng thụ Party.

Hoặc nếu bạn quyết định dành cho nhân viên và đối tác một Party ấn tượng khó quên - LEOevent với danh sách các Hotels, Bars, Restaurants sẽ tìm kiếm địa điểm hợp lý và chuyển thể thành thiên đường Xmas cho bạn.

Christmas BaubleChristmas Function