LondonRingback
LondonEmail Us
   Việt Nam English News & Media
Who We Are

Từ sự kiện đầu tiên được tổ chức năm 2002, LEOevent đã phát triển thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu cho tổ chức sự kiện bao gồm cả cho thuê trang thiết bị và phục vụ ăn uống nhẹ tại Việt Nam - xây dựng nhãn hiệu tiêu chuẩn cao về chất lượng và dịch vụ. Chúng tôi liên tục tự hoàn thiện mình để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

What We Do

LEOevent cung cấp các dịch vụ từ ăn nhẹ, cocktail và nhân viên phục vụ cho tới việc thiết kế, sản xuất và trang trí cho các sự kiện.

Bộ phận PR của bạn sẽ được liên lạc thường xuyên để đảm bảo mọi chi tiết được xem xét kỹ lưỡng và cuối cùng là mục tiêu của sự kiện được đáp ứng.

How We Do It

Dựa trên yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ nghiên cứu và tìm kiếm một cách có hệ thống để đưa ra các ý tưởng và các bước để thực hiện để cho bạn được lựa chọn. Mục tiêu của chúng tôi là tư vấn và phối hợp chặt chẽ với bạn để đưa ra một chương trình chính xác với mục tiêu của sự kiện với chi phí thấp nhất có thể.

Customer ServicesMarquee Interior